Ukrajinské neziskové organizace, spolky a neformální skupiny dne 7. dubna 2017 se setkaly na velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Dlouho očekávaná aktivita ukrajinského zastupitelského úřadu v Praze vzešla ze strany nového velvyslance Yevhena Perebyinisa, který již dříve avizoval zájem spolupracovat s ukrajinskými organizacemi působícími na území České republiky.

Kromě pražských Ukrajinců a českých ukrajinistů se tak v Praze v sále pro hosty velvyslanectví setkali představitelé krajanských spolků a neformálních skupin z Brna, Hradce Králové, Chodska, Chomutova, Liberce a Plzně.

Diskutovalo se blíže o administrativních otázkách, plánování akcí, budoucnosti ukrajinských hrobů v ČR, konzulárních a ekonomických otázkách a možnostech konkrétní podpory jednotlivých projektů.

Velvyslanectví připravuje řadu akcí, kterými chce zaplnit mezeru kulturních aktivit Ukrajinců po celém území ČR.

Setkání se budou konat pravidelně.

Spolky a společnosti s ukrajinským velvyslanectvím mají zájem především v prohlubování kvality akcí, podpoře ukrajinsko-českých vztahů i v lepší informovanosti české majority o politicko-sociálním a kulturním dění v Ukrajině.

Více na ukrajinci.cz
Zdroj: goo.gl/qK5kos
Foto: Ukrainian Youth RCC Czech