Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR) je nezisková organizace, která pracuje dle národnostně-občanského principu.

Aktivity organizace se zaměřují na podporu a rozvoj ukrajinské kultury v rámci českého a evropského společenství.

UIČR je členem Evropského a Světového kongresu Ukrajinců, spolupracuje s úřadem vlády ČR - Rada vlády pro národnostní menšiny - sekretariát, Magistrátem hl. m. Prahy, Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR, s organizacemi národnostních menšin v ČR a s neziskovými organizacemi v ČR.

UIČR od roku 1992 vydává časopis pro Ukrajince v ČR "Porohy".

UIČR spoluvytváří atraktivní image Ukrajiny a České republiky, rozvíjí spolupráci a partnerství mezi ukrajinskou a českou veřejností, zajišťuje informační servis všem zájemcům v otázkách ukrajinských nejen v ČR.

Adresa: Ukrajinská iniciativa v ČR, Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
tel.: 221 419 821 email: uicr @centrum.cz

Українська ініціатива в Чеській Республіці (УІЧР) є неприбутковою організацією, яка працює за національно-громадським принципом. Метою діяльності організації є підтримка та розвиток української культури в рамках європейського та чеського суспільств. УІЧР є членом Європейського та Світового конгресів українців , співпрацює з Урядом ЧР (Рада уряду для нацменшин - секретаріат), Мерією гол. міста Праги, Посольством України в ЧР , з українськими та неприбутковими організаціями, з організаціями нацменшин ЧР. Від 1992 року УІЧР видає україномовний часопис Пороги, який розповсюджується не тільки на території ЧР.

Виконавчий провід організації:
голова - регіон Прага, Віктор Райчинець: 777/212240
заступник голови - регіон Хомутов, Валерій Кулацький: 776/806709
члени проводу - регіон Тепліце, Калісія Федорук: 776/714529
Александра Шкрландова, Богдан Райчинець - регіон Прага

http://www.ukrajinci.cz/