13 жовтня 2015 р. в Інституті історії Академії наук Чеської Республіки пройшла лекція кандидата історичних наук Інституту історії України НАНУ (Київ) Ольги Ковалевської на тему "Візуалізація історичної пам'яті: європейський контекст та історичний досвід".

Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. pořádal v úterý 13. října 2015 ve své studovně přednášku Doc. dr. Oľhy Kovalevśké z Ústavu dějin Ukrajiny Národní akademie věd Ukrajiny (Kyjiv, Ukrajina) na téma "Vizualizace historické paměti: evropský kontext a ukrajinská zkušenost".www.jarmart.eu