Dne 25. března 2013 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo se setkání s význačnými
ukrajinskými osobnostmi Rostyslavem Radyševským, Mykolou Žulynským, Mykolou Mušinkou a Ivanem Dračem.

Přítomní seznámili publikum o současném dění v literatuře, kultuře i politice v Ukrajině.

jarmart